All Posts

Poznati i tattoo

Poznati i tattoo

Poput neponovljivih snova, fantazija, želja, oni zadiru pod kožu. Umetnost koja pripada Vama, pripoveda o magiji neponovljivog života, metamorfozira telo u Vaš jasan izraz. Tattooi su simboli bitnih dešavanja u životu, nekad i putokazi. Mogućnost da pričate o tome kako je svaki od njih nastao, zašto, i šta svaki simbolizuje, predstavlja samo po sebi poseban trenutak. Pred nama se zato…

Learn more